Wat te verstaan onder duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een heel ingewikkeld begrip. In essentie gaat duurzame ontwikkeling over de vraag hoe onze samenleving er in de toekomst er uit zou moeten zien en hoe die samenleving er nu voor staat. Door die twee met elkaar te vergelijken (hoe we er nu voor staan en waar we naar toe willen) krijgen we een idee wat we moeten doen om dat ideaal te bereiken. Met behulp van de PPPscan kan onderzocht worden of bepaalde projecten, programma’s, initiatieven, investeringen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving.

Om handen en voeten te kunnen geven aan het begrip duurzame ontwikkeling maakt Telos gebruik van een zogeheten drie-kapitalenbenadering. Daarin worden drie kapitalen onderscheiden: het ecologische (planet), het sociaal-culturele (people) en het economische (profit). Duurzame ontwikkeling betekent dat we streven naar de groei van ieder van de kapitalen, maar dat om te beginnen de groei van een van de kapitalen niet ten koste mag gaan van de groei van een van de andere kapitalen. Dus om een voorbeeld te noemen: economische groei (profit) die ten koste gaat van het milieu (planet) noemen we niet duurzaam. Daarnaast mag de ontwikkeling die hier plaatsvindt niet tot gevolg hebben dat de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen elders in de wereld verminderd worden. Populair gezegd: onze buren mogen geen last hebben van onze groei. Tot slot geldt ook dat onze ontwikkeling niet ten koste gaat van de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties. Anders geformuleerd: onze kinderen en kleinkinderen moeten dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als wij.

Omdat de 3 kapitalen ieder voor zich ook nog steeds heel abstracte en ingewikkelde begrippen zijn hebben we ieder kapitaal op zijn beurt weer opgesplitst in een aantal belangrijke delen. We noemen die belangrijke delen voorraden. Ieder kapitaal bestaat dus uit een stuk of zes, zeven voorraden. Voor iedere voorraad zijn er vervolgens lange termijndoelen geformuleerd. Bij elkaar opgeteld geven al die doelstellingen samen een beeld hoe een duurzame samenleving op regionale schaal er uit zou kunnen zien.

Meer informatie over de Telos methode:

Start direct een scan

  • Geen account nodig
  • Snel resultaat
Start een scan zonder account
 

Bestaande scans & accounts