Scan voorbeeld

De feitelijke score van dit project wordt zichtbaar door te kijken naar de gekleurde driehoek en deze te vergelijken met de gestippelde gelijkzijdige driehoek. We kijken naar 2 dingen tegelijkertijd:

  • Groeit de driehoek;
  • Verandert de driehoek van vorm (wordt de driehoek schever).

Duidelijk is dat dit fictieve project vooral sterk positieve effecten heeft op People en in mindere mate op Planet een negatieve invloed heeft op Profit.

 

Taartdiagrammen

Taartdiagrammen maken zichtbaar op welke voorraden het project naar verwachting positief zal uitwerken (de groen gekleurde taartpunten) en op welke negatief (de rode taartpunten). Als het effect neutraal is of er is geen enkele invloed heeft de taartpunt een lichtgrijze kleur.

In dit voorbeeld worden verwacht dat het project positieve effecten zal hebben op de voorraden woonomgeving, onderwijs, veiligheid en gezondheid. Een negatieve invloed wordt verwacht op economische en politieke participatie. Het project heeft geen invloed op sociale participatie en kunst en cultuur.

 

Spreidingsdiagram

In een groepsscan wordt ook een spreidingsdiagram gemaakt. Dit laat zien of de deelnemers aan de scan het met elkaar eens over de verwachten effecten van het project. Hoe smaller de balk hoe meer de deelnemers het met elkaar eens zijn, hoe breder de balk hoe meer de deelnemers het met elkaar juist oneens zijn. De kleur van de balk wordt bepaald door de gemiddelde score van alle deelnemers. Als deze positief is kleurt de balk groen, is deze negatief dan rood. Bij een score 0 is de balk lichtgrijs.

In het voorbeeld zijn de deelnemers het met name met elkaar over oneens over de invloed op de sociale participatie en op de economische en politieke participatie. Er bestaat grote consensus over de invloed op kunst en cultuur: die is er niet.

 

Zelf een scan starten?

  • Geen account nodig
  • Snel resultaat
Start een scan zonder account

Start direct een scan

  • Geen account nodig
  • Snel resultaat
Start een scan zonder account
 

Bestaande scans & accounts