De PPPscan

Telos heeft de zogeheten PPPscan ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee in een vroeg stadium ven project- en beleidsontwikkeling concrete beleidsvoornemens en plannen beoordeeld kunnen worden op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De PPPscan brengt niet alleen de verwachte effecten van een plan of beleid in beeld en signaleert daarmee mogelijke knelpunten voor de verdere ontwikkeling van de plannen, het biedt ook de mogelijkheid om suggesties aan te reiken voor verbetering van die plannen. Het is een praktisch hulpmiddel voor planvorming en transparantie van het besluitvormingsproces. De PPPscan maakt gebruik van hetzelfde conceptuele denkkader dat ten grondslag ligt de Telos visie op duurzame ontwikkeling en maakt ook gebruik van dezelfde aansprekende beeldtaal (driehoek, taarten en kleuren). De PPPscan is als freeware beschikbaar voor iedereen die een plan aan een duurzaamheidbeoordeling wil onderwerpen. In het handboek ToDo wordt wat dieper ingegaan op de theoretische en methodologische achtergronden van de PPPscan.

Contact

Telos contact persoon
John Dagevos
Telefoon: 013 466 2334
Fax: 013 466 34 99
E-mail:telos@uvt.nl
Website: www.telos.nl

Telos bezoekadres
Universiteit van Tilburg, Gebouw Tias, 7e etage
Warandelaan 2, Tilburg

Telos postadres
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Start direct een scan

  • Geen account nodig
  • Snel resultaat
Start een scan zonder account
 

Bestaande scans & accounts